top of page

Stichting Kultoer

Dhr. J. Brosens, voorzitter
Mw. M. Hezemans, secretaris
Dhr. H. van Bakel, penningmeester
Mw. M. Wirken
Dhr. G. van Dieren

Info

Stichting Kultoer heeft als doel: het verlevendigen van het menselijk bestaan door het ontplooien van culturele activiteiten en doet dat al sinds 1984. Producties werden en worden opgezet in de vorm van festivals, concerttours, theatervoorstellingen en dwaze initiatieven.

Foto: Peer Reede

bottom of page