top of page

Het verlevendigen van het menselijk bestaan door het ontplooien van culturele activiteiten

Naam:

Ook bekend als... Stichting Kultoer

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

E-mail:

KvK nummer:

RSIN/fiscaal nummer:

Website:

Stichting Kultoer

Nijverstraat 28

5041 AH Tilburg

06-28650715

info@kultoer.nl

18037337

007863895

www.kultoer.nl

Dhr. J. Brosens, voorzitter
Mw. M. Hezemans, secretaris
Mw. E. Lepelaars, penningmeester
Twee vacatures

Beleidsplan incl. activiteitenoverzicht 2019

Bestuursleden krijgen geen enkele vergoeding.

De directeur/projectleider krijgt een jaarlijkse vergoeding.
Medewerkers worden naar vermogen betaald.
Vrijwilligers kunnen de maximaal toegestane vergoeding krijgen.

2022

Theaterkermis LunaLunaLuna

Knoflookfeest

2019

Jaarrekeningen uit eerdere jaren zijn op te vragen bij info@kultoer.nl.
Jaarrekening 2020 nog niet gereed i.v.m. Corona.

bottom of page